0
Klick-Vinylboden SPC Eiche Keira Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Keira Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
UVP 39,95 €  / m²
36,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Indian Summer 07328 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Indian Summer 07328 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Andemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Andemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Araro Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Araro Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Pinie Purna Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Pinie Purna Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
UVP 39,95 €  / m²
29,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Vegur Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Vegur Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Tokai Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Tokai Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Kangri Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Kangri Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cebano Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Cebano Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Lowfield 07392 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Lowfield 07392 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Corcova Landhausdiele - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Eiche Corcova Landhausdiele - Rigid-LVT
122 x 22,5 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Risseiche natur 7335 Landhausdiele - Designboden Rigid
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Risseiche natur 7335 Landhausdiele - Designboden Rigid
122 x 18,4 cm, 4 mm stark, Angle-Angle / Snap
28,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Hampstead 07397 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Hampstead 07397 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Gricemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Gricemo Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Farmlands 07385 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Farmlands 07385 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Rapira Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Rapira Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
UVP 39,95 €  / m²
28,50 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Seafront 07388 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Seafront 07388 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC White Stone 07440 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC White Stone 07440 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Grey Forestwood 07330 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Grey Forestwood 07330 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cream Stone 07439 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Cream Stone 07439 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Beach House 07326 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Beach House 07326 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Moon Shadow 07413 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Moon Shadow 07413 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Mineral Stone 07438 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Mineral Stone 07438 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Whitebury 07398 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Whitebury 07398 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Fleetwood 07399 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Fleetwood 07399 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Moon Grey 07412 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Moon Grey 07412 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cebrilla Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Cebrilla Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Timberwood 07391 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Timberwood 07391 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Dark Woodland 07386 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Dark Woodland 07386 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Vintage Lodge 07327 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Vintage Lodge 07327 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Country Garden 07329 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Country Garden 07329 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klebe-Vinylboden massiv Risseiche natur 7335 Landhausdiele - Designboden Dryback
MEISTER Klebe-Vinylboden massiv Risseiche natur 7335 Landhausdiele - Designboden Dryback
122 x 18,4 cm, 2,5 mm stark, zum Verkleben
25,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Damado Xmatt Fliese - Rigid-LVT
HQ Klick-Vinylboden SPC Damado Xmatt Fliese - Rigid-LVT
94 x 47 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, 4-seitig Mikrofase, Fold-Down
39,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Moon Dust 07411 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Moon Dust 07411 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Outback 07393 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Outback 07393 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Lakeshore 07387 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Lakeshore 07387 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Golden Creek 07430 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Golden Creek 07430 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Westwood 07396 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Westwood 07396 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Synchronprägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cosmic Beam 07436 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Cosmic Beam 07436 Fliese - MeisterDesign. rigid RB 400 S
85,1 x 39,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche High Estate 07389 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche High Estate 07389 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Campside 07403 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Campside 07403 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Natural Spring 07431 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Natural Spring 07431 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Risseiche Terra 07432 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Risseiche Terra 07432 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Deep Grove 07390 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Deep Grove 07390 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Arctica 07394 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Arctica 07394 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Cold Breeze 07434 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Cold Breeze 07434 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Springdale 07395 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Springdale 07395 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RD 300 S
129 x 22,8 cm, 5,5 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
44,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Risseiche Terra dunkel 07433 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Risseiche Terra dunkel 07433 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche Baywood 07404 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche Baywood 07404 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
Klick-Vinylboden SPC Eiche White Cliffs 07435 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
MEISTER Klick-Vinylboden SPC Eiche White Cliffs 07435 Landhausdiele - MeisterDesign. rigid RL 400 S
183 x 19,7 cm, 6 mm stark, Prägestruktur, Angle-Angle / Snap
47,95 € / m²
nach oben